GIỚI THIỆU VỀ ĐÔNG DƯƠNG

Hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Đông Dương luôn vững vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng
những sản phẩm bất động sản tốt nhất bằng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

TIN ĐÔNG DƯƠNG

Hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Đông Dương luôn vững vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng
những sản phẩm bất động sản tốt nhất bằng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

DƯ ÁN TIÊU BIỂU

Các dự án đang Giao dịch & Phát triển

Căn hộ

Đất nền

Khu nghỉ dưỡng

Biệt thự

Văn phòng – Khách sạn

[countup start=”0″ end=”3025″ decimals=”0″ scroll=”true” duration=”15″]

Tỷ đồng vốn điều lệ

[countup start=”0″ end=”3025″ decimals=”0″ scroll=”true” duration=”15″]

Tỷ đồng vốn điều lệ

[countup start=”0″ end=”3025″ decimals=”0″ scroll=”true” duration=”15″]

Tỷ đồng vốn điều lệ

[countup start=”0″ end=”3025″ decimals=”0″ scroll=”true” duration=”15″]

Tỷ đồng vốn điều lệ

ĐỐI TÁC

Các dự án đang giao dịch & Phát triển